Väghållare

Generellt finns tre huvudaktörer som ansvarar och förvaltar Sveriges vägnät. Trafikverket är väghållare för de större vägarna, Sveriges kommuner för de kommunala gatorna och sedan finns det en mängd enskilda väghållare för alla övriga vägar.

Arboga kommun är väghållare

Inom tätorten Arboga är kommunen väghållare. Det finns nationella lagar och regler för en väghållare att följa, men det finns också möjligheter att besluta egna lokala trafikregler. Ett exempel på en kommunalt beslutad trafikregel är hastighetsgränserna. Där kan kommunen själv besluta vilken hastighet som ska råda för de olika gatorna i kommunen.

Alla lokalt beslutade trafikregler finns publicerade på Transportstyrelsens hemsida

Inom kommunen finns också de mindre tätorterna Medåker och Götlunda, men där är väghållarskapet enskilt. Det betyder att man förvaltar sitt vägnät inom en egen vägsamfällighetsförening.

Alla enskilda väghållare i Arboga kommun kan ansöka om kommunalt driftbidrag:

På Trafikverkets hemsida finns information om hela Sveriges vägnät påNVDB (nationell vägdatabas)

Gemensamt för alla Sveriges väghållare är att man har ambition att regelbundet underhålla, utveckla och reparera vägnätet.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektavdelningen

ARBOGA KOMMUNALTEKNIK AB

Smedjegatan 5

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga