Naturvetenskap och teknik för alla

NTA

NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en satsning som ska öka intresset för att arbeta med naturvetenskap och teknik.

Målet är att alla elever ska få möjlighet att möta de naturvetenskapliga ämnena och tekniken i en undervisning som inspirerar till nyfikenhet och lust att lära.

NTA i Arboga samarbetar med SAAB Aerotech som också erbjuder kompetensutveckling och studiebesök.

NTA:s grundpelare

  • Ett forskande arbetssätt i skolan med tillgång till tematiskt experimentmaterial.
  • Organiserad materialservice.
  • Fortlöpande kompetensutveckling för lärare.
  • Kontinuerlig utvärdering av barns och ungdomars lärande.
  • Lokal samverkan mellan skola, kommun, näringsliv och högre utbildning.

Vilket stöd ger NTA?

PÅ NTA skolutvecklings hemsida kan du läsa mer om vad NTA är. Här kan du också läsa mer om de olika teman som finns:

Länk till NTA skolutveckling

Om du har frågor om NTA kan du kontakta Patrick Johansson, samordnare för NTA i Arboga:

patrick.johansson@arboga.se

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.