Detaljplan Manhem 4

Området ligger på Brattberget. Detaljplanen ska möjliggöra en avstyckning av fastigheten Manhem 4.

Detaljplanens syfte

Syftet med att detaljplanen för fastigheten Manhem 4 är att kunna stycka av fastigheten till två fastigheter. I gällande detaljplan tillåts endast fristående hus och idag är fastigheten bebyggd med ett parhus, vilket gör att avstyckning inte är möjlig på fastigheten.

Laga kraft

Kommunstyrelsen har den 9 januari 2024 beslutat att anta detaljplanen. Detaljplanen fick laga kraft 7 februari 2024.

Dokument till planförslaget

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefontider
Måndag-torsdag: 7.30-16.30
Fredag: 7.30-15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.