Vårdnad, boende och umgänge

Om ni som är föräldrar väljer att gå skilda vägar så kan det hända att ni stöter på en del svårigheter när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Då kan ni få stöd i dessa frågor hos kommunen.

Vårdnad

Vårdnad är ett juridiskt begrepp, som kan översättas med föräldraansvar. Barn står under förälders vårdnad tills de fyller 18 år.

Ett barn kan stå under vårdnad av båda sina föräldrar (gemensam vårdnad) eller en av föräldrarna (ensam vårdnad). Vårdnadshavaren har det rättsliga ansvaret för barnet och ansvar för att barnets grundläggande behov blir tillgodosedda. Det är barnets bästa som ska vara avgörande. Målsättningen är att föräldrar ska ha gemensam vårdnad, om det är till barnets bästa.

Vårdnaden fortsätter att vara gemensam om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, såvida inte någon av dem eller båda begär att den gemensamma vårdnaden ska upplösas. Beslut om vårdnad fattas av tingsrätten som innan beslutet ger socialnämnden möjlighet att yttra sig.

Boende och umgänge

Barn har rätt till nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Om föräldrarna inte kan komma överens om hur boendet eller umgänget ska se ut kan man vända sig till familjerätten för samarbetssamtal. Kan man inte heller då komma överens kan föräldrarna istället låta tingsrätten besluta i umgängesfrågan. Tingsrätten utgår då från vad som är bäst för barnet.

Innan tingsrätten fattar beslut om umgänge, ges socialnämnden möjlighet att yttra sig. Under domstolsprocessen kan tingsrätten fatta ett tillfälligt beslut som gäller tills dess att frågan avgörs slutligt.

Kontakt

Madelen Hågestam

FAMILJERÄTTSEKRETERARE

TELEFON

Telefontid: måndag - fredag kl 8.45-9.30.

Övrig tid: lämna ett röstmeddelande för att bli uppringd.

Nina Holstensson

FAMILJERÄTTSEKRETERARE

TELEFON

Telefontid: måndag - fredag kl 8.45-9.30.

Övrig tid: lämna ett röstmeddelande för att bli uppringd.

Lena Rönnberg

TEAMLEDARE FAMILJERÄTT

Senast uppdaterad: