Bofinkens förskola

Förskolan Bofinken finns på landet i Medåker med gångavstånd till skogen och ett stort grönområde. Vi arbetar med utomhuspedagogik och det innebär att både aktiviteter och måltider sker utomhus - om vädret tillåter.

Förskolan Bofinken ligger på landet i Medåker och består av två hemvister i två separata huvudbyggnader:

  • Gröngölingen, 1-3 år.
  • Rödhaken, 3-5 år.

Pedagogerna delar upp barnen i mindre team under delar av dagen. Teamen har en eller två personal och antalet barn i varje team beror på hur många barn det finns i varje åldersspann.

Vi har visionen: Omtanke och kunskap för en hållbar framtid – genom utomhuspedagogik och äventyrspedagogik

Vi har gångavstånd till skogen och till ett stort grönområde med lekplats och fotbollsplan. Med vårt naturnära läge kan barnen bygga goda relationer till naturen och hållbarhetsfrågor på ett enkelt och naturligt sätt.

Så här arbetar vi

Vi arbetar med utomhuspedagogik och det innebär att vi har aktiviteter och äter måltider utomhus. Vi kan förstås vara inomhus när vädret inte tillåter oss att vara ute. Vi planerar våra aktiviteter utifrån teman och har läroplanen som underlag. Minst en dag i veckan går vi till skogen och har aktiviteter, äter mat och vilar eller sover. De yngsta barnen sover utomhus året om.

Samverkan

Hemmet

Vi erbjuder inskolningssamtal, trygghetssamtal och utvecklingssamtal. Pedagogerna har daglig kontakt med vårdnadshavare vid lämning och hämtning. Vi har också drop-in, föräldramöte eller gårdsfest. Alla vårdnadshavare är varmt välkomna att hälsa på i verksamheten. Vi har ett föräldraråd där vi samverkar med föräldrarna kring utformningen av vår gård.

Vi använder lärplattform Unikum där månadsbrev, lärloggar och övrig information från förskolan finns tillgänglig.

Skolan

Förskolan och skolan har ett årshjul för samverkan över hela läsåret med olika aktiviteter som underlättar barnens övergång till förskoleklass. Vi har också tydliga rutiner för övergången mellan förskolan och förskoleklassen.

Trygghet

Inskolningen är viktig för att vi ska kunna skapa en trygg bas och anknytning mellan barn, pedagoger och miljön. Tryggheten är viktig för barnens lärande och utveckling. Vi skapar struktur och rutiner i verksamheten för att ge barnen trygghet och kontinuitet i vardagen på förskolan.

Det är viktigt att alla barn känner sig uppmärksammade och positivt bekräftade varje dag, att de utvecklar sin identitet och känner sig trygga i den. Vi erbjuder trygghetssamtal med vårdnadshavare och barn varje år. Alla avdelningar arbetar med materialen Liten och trygg och Stopp min kropp.

Pedagoger är utbildade inom ICDP – vägledande samspel. Från och med januari 2020 arbetar vi utifrån Barnkonventionen för alla barns rättigheter.

Senast uppdaterad:

Område

Medåker

Kontakt

Bofinkens förskola

Besöksadress:

Tåbyvägen 2

Postadress:
Box 6, 732 21 Arboga

Jatta Norberg

REKTOR

Box 6
732 21 Arboga