Drogförebyggande arbete för ungdomar

 ODIN betyder Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu.
ODIN är en arbetsmodell som socialtjänsten, grundskolorna och gymnasieskolorna i Arboga kommun använder sig av.

Arbetsmodellen hjälper oss att

  • upptäcka när elever använder och missbrukar narkotika
  • snabbt sätta in åtgärder för att få elever att upphöra med missbruket
  • ge både eleverna och deras vårdnadshavare/föräldrar stöd och hjälp.

Arbetssätt

När skolpersonalen misstänker eller upptäcker att en elev använder eller missbrukar narkotika kan ODIN-personalen kopplas på direkt och ge eleven stöd och hjälp. Insatserna varierar från fall till fall och anpassas efter elevens behov. Vi samarbetar med vårdnadshavare under hela processen och de är med från början.

Ju tidigare vi upptäcker droganvändning på skolan desto större är möjligheterna att behandlingsinsatserna lyckas och att eleven blir drogfri och mer fokuserad på sina studier.

Kontakta socialtjänstens öppenvård om du vill veta mer om hur vi jobbar med ODIN:

Kontakt

Mottagningsenheten barn och familj

TELEFON
ADRESS

Box 87

732 22 Arboga

Besöksadress

Storgatan 28 A

Fax

0589-870 02

Öppettid

Telefontid: Måndag - Fredag klockan 8.45-16.30

Om du inte får svar, lämna meddelande på telefonsvararen.

Telefonsvararen lyssnas av fram till klockan 16.30.

Receptionens öppettider: Måndag - Fredag klockan 10.00-12.00

Senast uppdaterad: