Rådgivning och personligt stöd

Rådgivning och annat personligt stöd är expertstöd av personal med särskild kunskap om levnadsvillkoren för människor med stora och varaktiga funktionsnedsättningar, det kan vara kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, talpedagog, logoped, arbetsterapeut och dietist.

Rådgivningen ska vara ett komplement till habilitering, rehabilitering och socialtjänst.

Regionen svarar för insatsen och ansökan görs hos LSS-handläggare.

Senast uppdaterad: