Biets förskola

Biet är en förskola som finns i södra delen av Arboga. Här finns en stor gård med öppna gräsytor som inspirerar till lek och lärande.

Förskolan Biet består av två hemvister, en för de äldre barnen och en för de yngre barnen. Barnen är även indelade i tre team med två ansvarspedagoger i varje under delar av dagen:

  • Fjärilen, 1-2 år.
  • Sländan, 3-4 år.
  • Humlan, 4-5 år.

  Biets förskola arbetar med visionen: Tillsammans väcker vi lusten och glädjen till ett hälsosamt och aktivt liv.

  För att väcka barnens intresse för fysisk aktivitet och hälsofrågor jobbar vi aktivt med rörelseträning och pratar om vad kroppen mår bra av. Vi har flera olika samarbeten med föreningslivet i Arboga.

  Så här arbetar vi

  Vi arbetar tematiskt utifrån barngruppens intressen och behov. Barnen delas in i mindre grupper under dagen. Vi vill att barnen ska få förutsättningar för att kunna utveckla en allsidig rörelseförmåga och få möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika närmiljöer. Vi vill ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och att utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.

  När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och en hälsosam livs­stil blir en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur det påverkar deras egen hälsa och välbefinnande.

  Samverkan

  Hemmet

  Vi erbjuder inskolningssamtal, trygghetssamtal och utvecklingssamtal. Pedagogerna har daglig kontakt med vårdnadshavare vid lämning och hämtning, varje år är det också föräldramöte eller drop-in. Alla vårdnadshavare är välkomna att hälsa på i verksamheten.

  Vi använder lärplattformen Unikum där månadsbrev, lärloggar och övrig information från förskolan finns.

  Biets förskola har ett instagramkonto: @bietsforskola

  Skolan
  Vi samverkar med Brattbergsskolan. Förskolan och skolan har ett årshjul med olika aktiviteter som underlättar barnens övergång till förskoleklass.

  Trygghet

  Inskolningen är viktig för att vi ska kunna skapa en trygg bas och anknytning mellan barn och pedagoger. Tryggheten är viktig för barnens lärande och utveckling. Vi skapar struktur och rutiner i verksamheten för att ge barnen trygghet och kontinuitet i vardagen på förskolan.

  Det är viktigt att alla barn känner sig uppmärksammade och positivt bekräftade varje dag, att de utvecklar sin identitet och känner sig trygga i den. Vi erbjuder trygghetssamtal med vårdnadshavare och barn, vi genomför också en trygghetsvandring på förskolan med barnen varje år. Alla avdelningar arbetar med materialen Liten och trygg och Stopp min kropp.

  Alla pedagoger utbildas inom ICDP-vägledande samspel.

  Senast uppdaterad:

  Område

  Söder

  Kontakt

  Biets förskola

  Besöksadress:

  Skogsstigen 2

  Postadress:

  Box 6, 732 21 Arboga

  Jatta Norberg

  REKTOR

  Box 6
  732 21 Arboga