Regler och riktlinjer

Förskola erbjuds alla barn som är mellan 1 och 5 år när föräldrarna arbetar eller studerar.

Barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling kan få plats i förskolan även om föräldrarna inte studerar eller arbetar.

Förskoleverksamhet erbjuds tre timmar per dag eller femton timmar per vecka, även för barn vars föräldrar är arbetslösa eller är föräldralediga med syskon.

Allmän förskola för barn 3-5 år utan tillsynsbehov erbjuds i form av förskola 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka under grundskolans terminstider.

Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem Pdf, 159 kB.

Ansökan: Ändring av placeringsformen allmän förskola (nedladdningsbar fil) Pdf, 66 kB.

Vanliga frågor och svar om förskolans regler, riktlinjer och avgifter

Vilka har rätt till förskola?

Svar: Barn i åldern 1-5 år med vårdnadshavare som arbetar eller studerar, har rätt till plats i förskola. Barn till föräldralediga och arbetssökande erbjuds plats 15 timmar i veckan.

När får mitt barn vara på förskolan?

Svar: Vistelsetiden grundar sig på vårdnadshavares arbetstid/studietid inklusive restid. Vistelsetiden fastställs genom ett schema för barnet. Barn till arbetssökande samt föräldralediga har rätt till förskoleplats 15 timmar i veckan.

Allmän förskola, vad är det?

Svar: Alla barn i Sverige har från höstterminen det år de fyller 3 år rätt till allmän förskola. Vistelsetiden är 15 timmar i veckan. Barnet är ledig från förskolan under lov, röda dagar etc och följer grundskolans terminstider.

Avgifter för barn 1-3 år

Avgiften beräknas i procent av hushållets inkomst.

Närvarotid upp till 15 timmar per vecka
Barn 1, avgift: 2,1 % av inkomsten (högsta avgift är 1 152kr)
Barn 2, avgift: 1,4 % av inkomsten (högsta avgift är 768 kr)
Barn 3, avgift: 0,7 % av inkomsten (högsta avgift är 384 kr)
Barn 4, avgift: 0 % av inkomsten

Närvarotid mer än 15 timmar per vecka
Barn 1, avgift: 3 % av inkomsten (högsta avgift är 1 645 kr)
Barn 2, avgift: 2 % av inkomsten (högsta avgift är 1 097 kr)
Barn 3, avgift: 1 % av inkomsten (högsta avgift är 548 kr)
Barn 4, avgift: 0 % av inkomsten

Avgifter för barn 3-5 år

Från och med 1 augusti det år barnet fyller 3 år gäller allmän förskola, vilket innebär att avgiften blir lägre. För de barn som går 525 timmar per år och är lediga under skolans lov är verksamheten avgiftsfri. Det går även att göra ett val att ha allmän förskola med lov, då betalas en reducerad en avgift under 12 månader per år.

Ansökan, ändring av placeringsformen allmän förskola Word, 265 kB.

Närvarotid upp till 15 timmar per vecka: 0 kronor

För övriga barn beräknas avgiften i procent av hushållets inkomst
Närvarotid mer än 15 timmar per vecka
Barn 1, avgift: 2 % av inkomsten (högsta avgift är 1 097 kr)
Barn 2, avgift: 1 % av inkomsten (högsta avgift är 548 kr)
Barn 3, avgift: 1 % av inkomsten (högsta avgift är 548 kr)
Barn 4, avgift: 0 % av inkomsten

Delad faktura, vad är det?

Svar: Om du och den andre vårdnadshavaren lever åtskilda och ni båda har ett behov av barnets plats i förskolan/fritidshemmet kan ni tillsammans ansöka om delad faktura.

Ta kontakt med placeringsassistent Ing-Marie Blomkvist på telefon: 0589-87219

Delad faktura innebär att avgiften för platsen i verksamheten beräknas utifrån respektive vårdnadshavares hushåll före skatt för att därefter reduceras med 50 %.

Måste jag betala full avgift vid frånvaro?

Svar: Ja, du betalar för den tid du abonnerar på, inte den tid som ni faktiskt använder.

Avgift betalas tolv månader per år enligt den överenskomna vistelsetiden, oavsett om du använder platsen eller inte. Inget avdrag på avgiften ges för till exempel inskolningstid, uppsägningstid, semester, lov och annan ledighet, studiedagar eller då barnet är sjukt.

Ändring av barnets närvarotid kan endast göras i samband med varaktiga förändringar, inte för semester eller lov, och ska göras via kommunens e-tjänst.

Vad gäller när jag har graviditetspenning?

Svar: Graviditetspenning räknas som sjukskrivning och ditt äldre barn har rätt att ha kvar sina nuvarande tider till dess mamman kommer hem från BB. Då gäller 15 timmar per vecka.

Närvarotid när jag vistas på BB?

Svar: Det äldre barnet har rätt att ha kvar sina nuvarande tider alternativt ha pappans tider till dess mamman kommer hem från BB. Då gäller 15 timmer per vecka.

Har ni syskonförtur vid placering?

Svar: Vid placering prioriteras platserna utifrån:

1. Barngruppens storlek och sammansättning
2. Syskonförtur
3. Närhetsprincip
4. Garantitid

Hur gör jag för att byta förskola?

Svar: Vid önskemål om byte av förskoleplats tar vårdnadshavare kontakt med rektor som fattar beslut utifrån barns bästa och närhetsprincip.

Närvarotid vid vårdnadshavares ledighet?

Svar: Barnets närvarotid är de tider som vårdnadshavare arbetar eller studerar samt tid för resor till och från arbetet/studieplatsen.

Förskola erbjuds inte under vårdnadshavares semester, sommarlov eller annan ledighet, om inte särskilda skäl finns, kontakta i så fall rektorn på din förskola.

Hur ändrar jag mitt barns schema?

Svar: Du som vårdnadshavare loggar in på Tempus och lägger in ditt barns nya schema i god tid innan det börjar gälla. Om du gör en ändring på kort varsel (tre dagar innan) måste du även kontakta ditt barn förskola och meddela ändringen.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Britt-Marie Deubler

VERKSAMHETSCHEF/SKOLCHEF FÖRSKOLA

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Ing-Marie Blomkvist

ASSISTENT FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Telefontider:
Måndag - fredag 08.00-12.00