Kommundirektör

Anders Neuman

Anders Neuman är Arbogas kommundirektör. Tillsammans med förvaltningscheferna planerar, samordnar och utvecklar han hela den kommunala verksamheten. Han är anställd av kommunstyrelsen, det är också den som ger honom hans uppdrag och han redovisar förstås verksamhetens resultat till dem.

Anders Neuman

KOMMUNDIREKTÖR

TELEFON
ADRESS

Rådhuset, Smedjegatan 5

Kommundirektörens uppdrag

Samarbetet mellan kommundirektören och kommunstyrelsen är viktigt för kommunens utveckling eftersom Anders Neuman också lägger förslag på kommunstyrelsens bord.

Kommundirektören leder kommunledningsgruppen som består av förvaltningschefer, vd:ar för de helägda bolagen och nyckelfunktioner i kommunstyrelseförvaltningen. En av ledningsgruppens viktigaste uppgifter är att se till att förvaltningarna och bolagen samordnar sitt arbete och att hela verksamheten har ett strategiskt kommunperspektiv i de utvecklingsprojekt som kommunen driver.

Anders Neuman bevakar och samordnar också det som händer i Västra Mälardalens Kommunalförbund och Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Kommundirektören är också kommunens representant i den regionala ledningsgruppen.

Anders Neuman är förvaltningschefernas chef och han är också chef för kommunstyrelseförvaltningen med enheterna ekonomi och styrning, HR, kansli, kommunikation, näringsliv och turism och samhällsbyggnad. Kommundirektören är dessutom koncern-vd för moderbolaget Rådhuset i Arboga AB.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.