Förbundsdirektion VMMF (miljö och bygg)

Förbundsdirektionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund motsvarar de tidigare bygg- och miljönämnderna för Arboga och Kungsör. Direktionen utför kommunens uppgifter inom bland annat miljö- och hälsoskydds­området och byggnadsväsendet.

Förbundsdirektionens ansvarsområde omfattar i första hand följande lagar med förord­ningar, allmänna råd och lokala stadgar:

  • Miljöbalken.
  • Livsmedelslagen.
  • Tobakslagen.
  • Lag om detaljhandel med nikotinläkemedel.
  • Lag om energideklaration för byggnader.
  • Plan- och bygglagen (ej planläggning enl. Pbl kap. 4-7).

Förbundsdirektionen ansvarar för dessa frågor inom både Arboga och Kungsörs kommuner.

Sammanträden VMMF

Förbundsdirektionen sammanträder på nedan datum under innevarande år.

Protokollen publiceras strax efter att de blivit justerade (underskrivna), vanligtvis ungefär en vecka efter sammanträdet.

Protokoll

Sammanträdestider 2024

24 januari
21 februari
27 mars
24 april
29 maj
26 juni
11 september
23 oktober
27 november
18 december

Ledamöter i förbundsdirektionen

Ledamöter

Ordförande/vice ordförande
Linda Söder-Jonsson (S), Kungsör

073-662 94 62linda.soder-jonsson@kungsor.se

Ordförande/vice ordförande
Marianne Samuelsson (L), Arboga

070-428 70 04marianne.samuelsson@arboga.se

Hans Ivarsson (C), Arboga
Anna-Lena Rehnman (S), Arboga
Kerstin Rosenkvist (S), Arboga
Marcus Andersson (V), Kungsör
Ewa Granudd (M), Kungsör
Anita Roots (SD), Kungsör

Ersättare

Ronald Winther (SD), Arboga
Mikael Skott (KD), Arboga
Lena Viborg (S), Arboga
Peter Weiderud (S), Arboga
Dan Stigenberg (S), Kungsör
Elisabeth Kjellin (S), Kungsör
Marita Björkqvist (M), Kungsör
Sussanne Söderström (SD), Kungsör

Reglemente

Verksamhets- och ansvarsområden regleras i Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF).

Till förbundsdirektionens förfogande finns Västra Mälardalens Myndighetsförbund vars tjänstemän planerar, bedriver och följer upp den dagliga verksamheten inom ramen för förbundsdirektionens verksamhets- och ansvarsområden. Myndighetsförbundet bereder också ärenden, utövar tillsyn och verkställer förbundsdirektionens beslut.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.