Vedeldning

Vedeldning och eldning med andra biobränslen blir alltmer populärt. Kaminer har en hög mysfaktor och de installeras både i stadslägenheter och villor på landet. Det är viktigt att att man eldar på rätt sätt om man vill undvika de problem som vedeldning kan innebära.

Anmälningsplikt

Du behöver göra en anmälan till bygglovsenheten om du vill installera en panna, bygga om skorstenen eller göra större ändringar i den anläggning du redan har.

Kontakta bygglovenheten för mer information: 0589 - 67 02 00

Anmälningsblanketten finns på kommunens webbplats: Länk till Självservice
eller på bygglovenhetens expedition på Gunnarsrovägen 2 i Arboga.

Utrustning

En modern vedpanna med ackumulatortank och keramisk insats är den bästa utrustningen av flera anledningar. En modern panna med keramisk insats tillåter en hög temperatur vid eldningen vilket gör förbränningen mer effektiv vilket i sin tur ger upphov till renare rökutsläpp.

Ackumulatortanken gör att man kan elda intensivt och med hög temperatur utan att temperaturen inomhus varierar kraftigt. Då slipper man pyrelda för att hålla en bra temperatur i huset och kan elda mer sällan. Pyreldning ger inte samma effektiva förbränning av veden och det ger en större andel giftiga ämnen i röken.

Om man tidigare eldat med olja kan skorstenen behöva anpassas innan man börjar med vedeldning. Rökgaserna från vedeldningen är bland annat varmare och kräver ofta en större skorsten. Ska man bygga en ny skorsten ska den nå tillräckligt högt och placeras så att eventuella friskluftsintag i närheten inte suger in röken.

Kontakta en sotare om du behöver råd och tips om din anläggning.Du hittar sotarnas kontaktuppgifter på Räddningstjänsten Mälardalens webbplats

Rätt bränsle

För att eldningen ska fungera så bra som möjligt måste man elda med rätt bränsle. För vedeldning gäller att veden ska vara torr – veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår och gärna i ett år. Man kan alltså inte kapa veden på sommaren för att elda till vintern. En hög fukthalt i veden ger sämre förbränning eftersom värmen går åt till att avdunsta vattnet. Det går åt mer bränsle och man får smutsigare rök.

När man startar brasan kan man använda lite papper för att få glöden att ta sig, men papper är inte lämpligt att elda i större mängder. I övrigt ska man elda med den produkt som pannan är anpassad för.

Det är förbjudet att förbränna avfall. Dels finns det regler för hur avfall ska omhändertas, till exempel pappersförpackningar och plastförpackningar som ska samlas in för återvinning. Dels kan produkterna innehålla ämnen som blir giftiga när de förbränns, till exempel dioxiner som är bland de mest giftiga ämnen vi känner till.

Trivseleldning

Trivseleldning innebär eldning upp till fyra timmar per tillfälle och högst två gånger per vecka. Om man har en kamin eller liknande som är avsedd för trivseleldning ska man komma ihåg att den inte klarar att eldas i konstant. Eldar man för hårt eller för länge så ökar man brandrisken. Sotningsintervallet kan även påverkas.

Eldning kan även störa grannarna. Eldningsteknik, frekvens, husets läge, vindriktning med mera kan påverka. Vid klagomål bedöms varje enskilt fall. Om miljö- och hälsoskyddsenheten vid tillsyn bedömer att röken utgör en olägenhet för människors hälsa för grannarna kan enheten ställa begränsande krav på eldningen eller kräva att den som eldar ska upphöra helt med detta. Kommunens beslut kan överklagas till länsstyrelsen.

Vedklyvning

När man klyver ved på sin egen tomt kan det ofta störa grannarna. Det är lämpligt att informera dem innan man börjar och berätta hur lång tid man beräknar att det kommer att ta. Om grannarna vet att arbetet bara pågår några dagar om året är risken mindre att de klagar.

Tips!

Du kan kontrollera om du eldar på rätt sätt:

  • Askan ska bli ljusgrå och ”flyktig”.
  • Röken blir vit (vintertid, på grund av vattenånga) eller genomskinlig (sommartid) vid bra förbränning.
  • Mörk eller gulaktig rök visar på dålig förbränning och/eller dåliga bränslen.

Mer information om eldning i kamin, vedpanna, hälsorisker och tips inför inköp av eldningsutrustrning finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Naturvårdsverkets information om vedeldning

Klagomål

Läs gärna mer om Västra Mälardalens Myndighetsförbunds klagomålshantering innan du kontaktar oss om störande rök från vedeldning.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.