Felanmälan

Är du utan vatten, har du fått översvämning i källaren, misstänker du en vattenläcka eller har du hittat ett löst brunnslock? Gör en felanmälan.

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden ring 0589-870 70

Vid akuta ärenden utanför kontorstid - ring vårt journummer
021-30 25 60

Inte akuta ärenden

Har du dåligt tryck i kranen eller har du sett översvämmade dagvattenbrunnar? Gör en felanmälanSe länk

Tänk på att...

Du som fastighetsägare ansvarar för vatten- och avloppsledningar på din egen tomtmark och fram till förbindelsepunkten. Den sitter minst en halvmeter eller mer utanför tomtgränsen och där tar kommunen över ansvaret för ledningarna.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens vatten och avlopp AB

Gunnarsrovägen 2

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga