Anslagstavla

Det här är Arboga kommuns officiella anslagstavla.

Om du anser att kommunen har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller någon annan författning kan du lämna in ett överklagande.

Från det att beslutet publiceras här på anslagstavlan har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Arboga kommun.

Aktuella anslag och kungörelser

Senast uppdaterad: