Korttidsvistelse

Barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning kan ha rätt att få korttidsvistelser utanför det egna hemmet.

Tanken med korttidsvistelser är att du ska få miljöombyte och rekreation och att dina anhöriga ska få avlösning. Korttidsvistelse kan vara ett korttidsboende, hemma hos en stödfamilj, ett läger eller kollo.

Korttidsboende

Ett korttidsboende är som ett extra hem dit barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar kan komma.

Stödfamilj

En stödfamilj är en extra familj för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Du kanske har förslag på vilken familj du vill ha som stödfamilj?

Läger eller kollo

Läger eller kollovistelser är vanligtvis till för tonåringar och yngre vuxna med funktionsnedsättningar. Det kan vara helgläger, sportlovsläger eller sommarläger.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om korttidsvistelser genom att kontakta kommunens biståndshandläggare.

Avgifter

Korttidsvistelser är avgiftsfria men du betalar för måltider.

Senast uppdaterad: