För dig som är politiker i Arboga

Här hittar du information och länkar till sådant som är särskilt intressant för dig som är politiker i Arboga.

Meetings Plus

Som politiker får du dina kallelser och handlingar inför sammanträdena i appen Meetings+ i din läsplatta. Du kan även starta Meetings+ från din dator genom att använda länken nedan.

Användarmanual för Meetings Plus

E-post

Här kan du logga in med din arboga-adress och läsa din e-post.

Blanketter

Här hittar du alla tänkbara blanketter som du som politiker kan behöva fylla i och skicka till kommunen, till exempel begäran om arvode, redovisning av partistöd och reseräkning.

Styrande dokument

Här har vi samlat ett stort antal av kommunens policyer, planer och riktlinjer som reglerar och styr kommunens verksamheter.
Här hittar du också de reglementen som gäller för politiker, kommunfullmäktiges arbetsordning och arvodesbestämmelser.

Sekretess

Som politiker i socialnämnden får du skriva på sekretessförbindelse.

Övrigt

Ett urval av lagar som styr en kommun

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kajsa Landström

KOMMUNSEKRETERARE

Rådhuset, Smedjegatan 5

 

Carl Björnberg

UTREDNINGSSEKRETERARE

Rådhuset, Smedjegatan 5