Ekonomiskt bistånd

Den som inte kan försörja sig på egen hand har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Vad är Ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är pengar du kan söka från din kommun. Du kan söka biståndet om du inte har egna pengar för att kunna betala räkningar och handla mat med mera. Biståndet kallas även för försörjningsstöd.

Biståndet består av riksnormen samt skäliga kostnader utöver riksnormen. I riksnormen ingår kostnader för till exempel mat, kläder och hygien. Skäliga kostnader utöver riksnormen kan vara hyra, el och hemförsäkring. Kravet för att få bistånd är att du själv har gjort allt du kan för att klara din ekonomi. Biståndet ska vara tillfälligt. Målet är att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Vem har rätt till Ekonomiskt bistånd?

Alla vuxna personer som bor i kommunen och som inte kan klara sig ekonomiskt har rätt att ansöka om bistånd. Du ska i första hand ansöka om alla andra bidrag från andra myndigheter som du har möjlighet att få innan du söker ekonomiskt bistånd. Biståndet är den sista utvägen när allt annat har prövats. Är du arbetslös ska du vara inskriven vid Arbetsförmedlingen. Är du är sjuk eller förhindrad att arbeta eller delta i sysselsättning ska det styrkas med underlag.

Arbetslinjen

I Arboga använder vi Arbetslinjen. Den innebär att du utifrån egen förmåga aktivt måste arbeta för att bli självförsörjande. Det är ett krav för att du ska ha rätt till bistånd. Tillsammans med din planeringshandläggare gör du en individuell planering för detta. Har du inte en aktiv planering vid Arbetsförmedlingen och har du inte heller några hinder för att aktivt söka arbete hänvisas du till Arbetsmarknadsenheten (AME), för sysselsättning. Om du inte följer din planering kan du få avdrag på biståndet. Du kan även få helavslag på din ansökan om du inte gör det du ska enligt din individuella planering.

Hur ansöker jag om Ekonomiskt bistånd?

Du som är skriven i Arboga kommun kan göra en e-ansökan på din dator, smartphone eller surfplatta. Du behöver e-legitimation eller Bank-ID. För att skaffa Bank-ID eller e-legitimation vänder du dig till din bank. Du kan sedan följa ditt ärende från ansökan till beslut på Mina sidor.

Om du inte har eller väntar på att få e-legitimation eller Bank-ID kan du göra en pappersansökan. Pappersansökan finns att hämta i receptionen. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till din handläggare eller till mottagningen under telefontiden vardagar mellan 08.45 - 09.30. Övrig tid kan du lämna meddelande på telefonsvararen. Du kan även lämna meddelande via receptionen 0589 - 870 40

Vilka uppgifter registreras?

När du söker ekonomiskt bistånd sparar och använder vi information om dig i socialregistret. Genom att göra det följer vi lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Vi får även en del information om dig från en del andra myndigheter. Du har alltid rätt att få läsa alla uppgifter vi har om dig i socialtjänstens register, enligt personuppgiftslagen.

Hur går utredningen till?

Det är viktigt att ansökan fylls i noga och att alla sökanden skriver under den. Efter du lämnat in en komplett ansökan kommer en ekonomihandläggare utreda den. Handläggaren utreder dina inkomster och utgifter. Handläggaren utreder även om du har gjort allt du kan för att bli självförsörjande (arbetslinjen). Kontroller och beräkning görs för att kunna fatta ett beslut. Det kan hända att handläggaren även kontaktar dig för att ställa frågor. Vid behov kan handläggare boka besök med dig.

Kan beslutet överklagas?

Om du inte är nöjd med ett beslut har du alltid rätt att överklaga. Du får alltid information om hur du ska överklaga tillsammans med ditt avslagsbeslut. Du överklagar skriftligt genom att lämna in överklagan till socialkontoret. Du behöver göra det senast tre veckor efter den dag du fick ditt beslut. Vill du ha hjälp med att skriva en överklagan ska du prata med din handläggare. Handläggaren är skyldig att hjälpa dig. Ändras inte beslutet efter en omprövning skickas överklagan vidare till Förvaltningsrätten. Inkommer din överklagan för sent kommer den att avvisas.

Gäller tystnadsplikt?

Alla på socialtjänsten har tystnadsplikt. De får inte lämna ut uppgifter om dig till andra utan ditt samtycke. Detta enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Alla på socialtjänsten har även en anmälningsskyldighet om man exempelvis misstänker att barn far illa.

För mer information

Kontakt

Ekonomiskt bistånd

TELEFON
ADRESS

Besöksadress:
Storgatan 28 A

Telefontid:
Måndag-fredag 8.45-9.30

Senast uppdaterad: