Lämna anbud och hämta underlag

En offentlig upphandling genomförs efter vissa formella regler. Kommunen anger krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag och leverantören svarar med ett anbud. Möjligheterna att i efterhand förändra något i handlingarna är mycket begränsade.

Registrera konto för att kunna lämna anbud

Västra Mälardalens Kommunalförbund (med Köping, Arboga, Kungsör och Surahammars kommuner med bolag) annonserar sina upphandlingar via ett upphandlingssystem som heter Mercell TendSign. Där hittar du all information och underlag till våra upphandlingar. För att få tillgång till TendSign krävs ett användarkonto vilket du enkelt skaffar via TendSign’s hemsida.

 • När du går in första gången behöver du skapa ett användarnamn och lösenord och det gör du genom en enkel registrering (det framgår på den sidan hur det går till).
 • Det är kostnadsfritt att använda systemet och lämna anbud.
 • Efter genomförd registrering får du omedelbar tillgång till systemet och kan då komma åt förfrågningsunderlagen.

Registrera konto hos Mercell TendSign för att lämna anbud

Viktigt att tänka på när du lämnar anbud

 • Läs igenom förfrågningsunderlaget mycket noga.
 • Eftersom anbudet inte kan kompletteras i efterhand annat än i undantagsfall är det viktigt att alla frågor som ställts i förfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt.
 • När anbudet skall utformas (skriftligt på svenska språket) är det viktigt att följa alla anvisningar och bifoga samtliga begärda handlingar såsom prisuppgifter, intyg, svarsmallar, miljö- och kvalitetsbilagor etc.
 • Anbud som inte uppfyller skall-kraven tas inte upp till prövning.
 • Undvik att lämna in årsredovisningar och liknande som inte efterfrågats.
 • Glöm inte att skriva under anbudet.
 • Kontrollera att anbudet kommer in till kommunen i rätt tid med rätt märkning. För sent inkommet anbud får inte tas upp till prövning.
 • Vid oklarheter eller fel i förfrågningsunderlaget, tag snarast kontakt med upphandlingens handläggare. Om vi får synpunkter i tid kan vi göra förtydliganden eller rättelser som når alla som har begärt ut förfrågningsunderlaget.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.