Våld i nära relation

Är du utsatt för våld? Är någon du känner utsatt för våld? Använder du våld? Vill du ha hjälp eller vill du hjälpa någon att få hjälp? Här hittar du information om hjälp, stöd och vård som socialtjänsten i Arboga kommun och andra verksamheter kan erbjuda. Det finns kontaktuppgifter om du vill ringa. Längst ned hittar du en ansökan att fylla i om du hellre vill bli uppringd.

Är du utsatt för våld?

Ansökan om hjälp gör du till socialtjänsten i Arboga kommun. Det betyder att du ansöker om en insats, som efter utredning beviljas eller avslås. Om situationen är så allvarlig att du kan behöva skyddat boende ska du kontakta oss. Vi gör tillsammans med dig en hot- och riskbedömning av läget och om du önskar kan vi hjälpa dig i kontakter med sjukvård, polis och andra myndigheter.

För att ansöka om hjälp på kontorstid, kontakta Socialtjänstens mottagning för vuxna0589-872 02 alla vardagar kl. 8.45 – 15.45. Du kan även fylla i ansökan om hjälp i formuläret längst ner på denna sida.

På kvällar och nätter kan du kontakta socialjouren: 021-392066

Vid akut situation måste du ringa polisen: 112

Mer hjälp du du kan få

Arboga kommuns öppenvård

Inom vår öppenvård kan du få stödsamtal i enskilt eller gruppverksamhet. I gruppen deltar våldsutsatta kvinnor och samtalen följer ett program som leds av vår personal.

Vi har även ett samarbete inom KAK som komplement till vår öppenvård.

Länk till Kvinnofridslinjen

Länk till Kvinnojouren KAK

Länk till Brottsofferjouren Västmanland

Är du ung under 21 år och är utsatt för våld?

Länk till Familj,barn och ungdom

Länk till Unga relationer

Länk till BRIS

Använder du våld och hot?

Du som har svårt att kontrollera dina känslor kan få hjälp att förändra ditt beteende. Kanske har du slagit eller hotat någon som står dig nära, eller är orolig för att du kommer att ta till våld?

Ansökan om hjälp gör du till socialtjänsten i Arboga kommun. Det betyder att du ansöker om en insats, som efter utredning beviljas eller avslås.

För att ansöka om hjälp på kontorstid, kontakta Socialtjänstens mottagning för vuxna tel: 0589-872 02 alla vardagar kl. 8,45 – 15.30. Du kan även fylla i ansökan om hjälp i formuläret längst ner på denna sida.

På kvällar och nätter kan du kontakta socialjouren: 021-392066

Det finns hjälp att få

Centrum mot våld (CMV)

CMV erbjuder råd och stöd till dig som har problem med att hantera ilska och kontrollera ditt beteende när du blir arg. Det kan vara samtal, enskilt eller i grupp. Du måste vara över 18 år och vilja göra en förändring. Du kan få fem samtal utan att CMV behöver dokumentera eller registrera det ni pratar om. Därefter behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten i Arboga. CMV kan hjälpa dig med kontakten till socialtjänsten.

Kontakta CMV på telefon 021-393710måndagar och onsdagar 13.00-14.30 eller via e-post cmv@vasteras.se

Annat stöd inom socialtjänsten

Det finns även annat stöd att få och det kan vara samtal inom annan verksamhet. Ditt behov av stöd avgör vilken insats du behöver.

Vad räknas som hot och våld?

Enligt Socialstyrelsen är detta beskrivning av våldets betydelse:

 • Fysiskt våld: kan vara att förövaren biter, river, drar i håret, bränner, skakar eller knuffar. Det kan också bestå av örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar och stryptag
 • Psykiskt våld: kan handla om hot, tvång, trakasserier, glåpord och förlöjliganden. Den våldsutsatta kan också utsättas för kontroll och social isolering.
 • Sexuellt våld: kan innebära olika former av sexuellt påtvingade handlingar såsom att tvinga den utsatta att se på pornografi, samlag utan samtycke, könsstympning, sexuella trakasserier samt att använda ett sexuellt kränkande språk.
 • Försummelse: kan exempelvis bestå i att den utsatta inte får behövlig hjälp med mat, medicin eller hygien. Den utsatta kan förvägras hjälp med att komma ur sängen och få för lite, för mycket eller felaktig medicin.
 • Ekonomisk kontroll och vägran att ge den utsatta insynen i den gemensamma ekonomin.
 • Materiellt våld: som kan innebära förstörelse eller stöld av den utsattas personliga tillhörigheter, bohag och värdesaker. Funktionshinderrelaterat våld: som riktar sig direkt mot funktionsnedsättningen hos den våldsutsatta. Våldsutövaren kan exempelvis flytta undan rollatorn eller ta ut batterierna ur hörapparaten.
 • Våld mot husdjur: slag eller plågsam behandling mot djur, hot att skada eller avliva djuret.
Om barn eller unga är utsatta för hot och våld

Om du misstänker eller känner oro att ett barn eller en ungdom är utsatt för våld eller hot så bör du anmäla det till socialtjänsten. Du behöver inte veta om din misstanke är befogad – det räcker att du känner oro. Socialtjänsten bedömer om en utredning behöver inledas.

Kontakta mottagningen barn och familj avdelningen: 0589-871 32


Hedersrelaterat våld och förtryck

Med hedersrelaterat våld och förtryck menas all slags fysiskt och psykiskt våld som du kan bli utsatt för av föräldrar, syskon eller andra släktingar. Det kan till exempel handla om att de begränsar vad du ska ha på dig, vem du får umgås med, vilka ämnen i skolan du får delta i, eller vem du ska gifta dig med.

Känner du igen dig i något av det här?

 • Får du inte ha pojkvän eller flickvän?
 • Pressas eller tvingas du till att gifta dig mot din vilja?
 • Får du inte bestämma över dig själv, över din framtid och ditt liv?
 • Får du inte bestämma själv vilka kläder du ska ha på dig?
 • Får du inte gå ut själv?
 • Får du inte delta i vissa skolämnen, till exempel idrott?
 • Utsätts du för våld eller hot?
 • Har du förts ut ur Sverige mot din vilja?
 • Förväntas du vänta med sex tills du gifter dig?
 • Riskerar du att bli utfryst eller bestraffad om du inte gör som din familj, släkt eller andra i din närhet vill?
 • Riskerar du att utsättas för, eller har utsatts för könsstympning?
 • Förväntas du övervaka eller kontrollera din syster eller någon annan kvinnlig familjemedlem eller släkting?

Då kan du vara utsatt för ett eller flera brott som går under begreppet hedersrelaterat våld och förtryck.
Du är inte ensam. Hjälp finns att få.

Ta kontakt med socialtjänstens mottagningen 0589-872 02

Vid akuta händelser eller pågående brott ring112

Kontakta polisen om det inte är akut ärende114 14

Socialjour kvällar och helger021-39 20 66

Du kan även vända dig direkt till Centrum mot hedersrelaterat våld (CMHV) i Västerås stad. CMVH kan hjälpa dig som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck med stödsamtal annat stöd. De hjälper alla som blir utsatta, oavsett kön, ålder eller sexuell läggning.

Är du under 18 år kan du även prata med en vuxen på din skola.

Kontakta CMHV på telefon
021-39 87 62måndag till fredag klockan 10.00–15.00 eller via e-post till cmhv@vasteras.se

Behöver du hjälp med att sluta köpa sex?

Du som har köpt sexuella tjänster eller funderar på att göra det, kan vända dig till KAST-mottagningen i Västerås stad för att få hjälp att komma bort ifrån ditt beteende. Du kan vara anonym och personalen har tystnadsplikt.

De 5 första samtalen kan ske utan biståndsbeslut från socialtjänsten. Önskar du mer stöd utöver 5 samtal krävs ett biståndsbeslut och personalen på KAST-mottagningen hjälper dig med kontakten till socialtjänsten.

Även du som är anhörig till någon som köper sex kan kontakta KAST-mottagnignen för att få råd och stöd.

KAST-mottagningen tillhör Centrum mot våld i nära relation (CMV).

Kontaktuppgifter till KAST-mottagningen:

021-39 37 10

Telefontider: måndag till fredag klockan 13.00–14.30

Eller skicka ett mejl till CMV, så kontaktar de dig: cmv@vasteras.se

Ansökan om hjälp hos vuxenenheten på Socialförvaltningen

Här ansöker du om hjälp hos vuxenheten på Socialförvaltningen. Efter att du har skickat in din ansökan kommer vi att kontakta dig för att boka en tid för möte.
Jag har problem med (kryssa ett eller flera alternativ) * (obligatorisk)
Jag har problem med (kryssa ett eller flera alternativ)
Kontakt

Mottagningsenheten vuxen

TELEFON
ADRESS

Box 87

732 22 Arboga

Besöksadress

Storgatan 28 A

Fax

0589-870 02

Öppettid

Telefontid: Måndag - Fredag klockan 8.45-15.45

Om du inte får svar, lämna meddelande på telefonsvararen.

Telefonsvararen lyssnas av fram till klockan 16.30.

Receptionens öppettider: Måndag - Fredag klockan 10.00-12.00

Louise Asplund

TEAMLEDARE VUXEN

Senast uppdaterad: